Malaysian National News Agency


Para Pelanggan Yang Dihormati,

Dimaklumkan bahawa soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung tahap pengamalan nilai-nilai murni di jabatan/agensi Kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada tuan/puan.

Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan BERNAMA, sila beri maklum balas kepada pernyataan-pernyataan yang berikut dalam konteks semasa. Kami menghargai maklum balas yang jujur dan rasional daripada anda.

Maklum balas yang diberikan adalah SULIT.

Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mengisi soal selidik ini.

Sila klik pautan berikut:

https://insan.jpa.gov.my/survey/agency/f6de54bf-24f2-4858-b445-9ac506487c1cThis article was originally published by a www.bernama.com . Read the Original article here. .